Klauzula Informcyjna

Szanowni Państwo,
Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski  rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym przedstawiamy następujące informacje:

Nowa strona www

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2023 r. niniejsza strona internetowa przestanie działać. Zapraszamy na nową stronę Centrum Obsługi Oświaty (LINK).

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Ogłoszenie Nr 1 z dnia 07.09.2022 r. o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Realizacja dowozu i odwozu uczniów niepełnospr. z terenu Gminy Proszowice do szkół i placówek szkolno- wychowawczych w roku szk.2022/2023, zastępstwa za jeden autobus gminny realizujący dowozy i odwozy

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Realizacja dowozu i odwozu uczniów niepełnospr.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: starszy specjalista ds. kadr

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko: starszy specjalista ds. kadr w Centrum Obsługi Oświaty w Proszowicach, w tym przeprowadzonej w dniu 23 czerwca 2022 r. rozmowy kwalifikacyjnej została wybrana

Pani Paulina Taff

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Pani Paulina Taff  uzyskała akceptację Komisji Rekrutacyjnej.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko stanowisko urzędnicze: starszy specjalista ds. kadr

Dyrektor Centrum Obsługi Oświaty w Proszowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: starszy specjalista ds. kadr

I. Nazwa i adres jednostki:

Centrum Obsługi Oświaty w Proszowicach, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice.

Zawiadomieie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Świadczenie dla Gminy Proszowice usługi transportowej w ramach przewozów regularnych autobusami na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej

WYNIK

Dotyczy: Świadczenie dla Gminy Proszowice usługi transportowej w ramach przewozów regularnych autobusami na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT II

Dotyczy: Świadczenie dla Gminy Proszowice usługi transportowej w ramach przewozów regularnych autobusami na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej.

Po dokonaniu poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: Świadczenie dla Gminy Proszowice usługi transportowej w ramach przewozów regularnych autobusami na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Strony

Subscribe to COO Proszowice RSS