Jesteś tutaj

„Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach 1-3 szkół podstawowych Gminy Proszowice”

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Europejskiego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Projekt „ Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach 1-3 szkół podstawowych Gminy Proszowice” realizowany w ośmiu placówkach oświatowych w okresie 1.03-29.06.2012r. W projekcie tym łącznie bierze udział statystycznie 582 uczniów, ponieważ jeden uczeń mógł uczestniczyć w 3 różnych zajęciach. Zajęcia są prowadzone w 114 grupach łącznie. W ramach tych zajęć dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania min. przyrodnicze, językowe, matematyczne korzystając przy tym z zakupionych pomocy dydaktycznych. Na realizacje zajęć w każdej ze szkół przeznaczono 3420 godzin lekcyjnych. Dzięki temu projektowi grono uczniów zmniejszy deficyty, poszerzy swoją wiedzę i zdobędzie nowe doświadczenia. Wszystkie dzieci uczestniczą w zajęciach z ogromnym zaangażowaniem, świetnie ucząc się i bawiąc równocześnie.Zajęcia odbywają się w przyjaznej atmosferze co widać na załączonych zdjęciach.  Zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu w SP w Żębocinie. Zajęcia rozwijające zainteresowania teatralne Zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne uczniów szczególnie uzdolnionych. Zajęcia z języka polskiego z wykorzystaniem tablicy multimedialnej zakupionej w ramach projektu.    Zajęcia dodatkowe realizowane w ramach  projektu w Szkole Podstawowej nr1 w Proszowicach.  Zajęcia rozwijające zainteresowania teatralne. Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne.    Zajęcia teatralne.  Zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu w SP w Szczytnikach.  Zajęcia artystyczne. Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze.   Zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu w SP w Stogniowicach. Zajęcia teatralne. Zajęcia artystyczne.  Zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu w  ZS w Kościelcu. Gimnastyka korekcyjna. Zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne.  Zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu w SP w Ostrowie. Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne. Zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne.  Zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu w ZS w Klimontowie. Zajęcia rozwijające zainteresowania teatralne uczniów szczególnie uzdolnionych.   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.