Jesteś tutaj

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 Ogłoszenie nr 500027300-N-2017 z dnia 12-09-2017 r.Proszowice:OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIAOGŁOSZENIE DOTYCZY:Ogłoszenia o zamówieniuINFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIUNumer: 586560-N-2017Data: 12/09/2017SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYCentrum Obsługi Oświaty w Proszowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 356740161, ul. 3 Maja  72, 32-100  Proszowice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48(12)3862202, e-mail coo@proszowice.pl, faks +48(12)3862202.Adres strony internetowej (url): www.proszowice.plAdres profilu nabywcy: www.proszowice.plSEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić:Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:Numer sekcji: IVPunkt: 6.6W ogłoszeniu jest: Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 53,00 termin płatności 40,00W ogłoszeniu powinno być: Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60,00 termin płatności 40,00