Jesteś tutaj

Projekt Comenius Regio w Proszowicach

   W roku bieżącym rozpoczyna się kolejna edycja projektu Comenius Regio. Tym razem motywem przewodnim działań jest aktywizowanie młodzieży, przedsiębiorczość oraz aktywne obywatelstwo. Hasło przewodnie oraz tytuł projektu brzmi: Przekuć marzenia w cel.  Urząd Gminy i Miasta Proszowice aplikował o dotację unijną w porozumieniu z partnerem ponadregionalnym – gminą Santander w Hiszpanii oraz z partnerami lokalnymi: Gimnazjum w Proszowicach, Szkołą Podstawową w Proszowicach oraz Miejską Biblioteką Publiczną.W ramach tego programu zrealizowanych zostanie szereg interesujących inicjatyw na terenie naszej gminy  takie jak:  stałe zajęcia z doradztwa zawodowego dla młodzieży szkół pracujących w projekcie, kurs komputerowy ECDL, kurs  nauki języka angielskiego dla pracowników instytucji zaangażowanych w projekt, zajęcia artystyczne, klub filmowy oraz wiele innych ciekawych działań aktywizujących pracowników i beneficjentów przedsięwzięcia.  Opracowane zostaną scenariusze lekcji pod kątem zdolności przedsiębiorczych.Przeprowadzone również będą, w tym zakresie,  konferencje szkoleniowe. Ostatecznym produktem projektu będzie publikacja dostępna dla innych gmin i szkół z regionu.Kwota pozyskana ze środków unijnych na realizację  tego projektu,  to 45 000 tysięcy euro.