Jesteś tutaj

Oficjalna wizyta polskiej delegacji w Hiszpanii

Realizacja polsko-hiszpańskiego bilateralnego projektu „Dream into aim” w ramach Programu Comenius Regio zaplanowana została na najbliższe dwa lata. Będzie to czas intensywnych kontaktów między Proszowicami i Santanderem oraz realizacji działań służących rozwojowi przedsiębiorczości wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców obu miast zaangażowanych w realizację projektu.Aby współpraca mogła być efektywna, partnerzy projektu z obu miast musieli się poznać, doprecyzować ustalony wcześniej harmonogram działań, zaplanować wspólne inicjatywy. Temu celowi służyła wizyta polskiej delegacji, która odbyła się w dniach 22-26 października b.r. Skład delegacji z Proszowic z Burmistrzem Gminy i Miasta  Janem Makowskim na czele tworzyli przedstawiciele instytucji zaangażowanych w projekt, tj. Wojciech Ogar – dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, Marzena Migas – z-ca dyrektora ZEAOKZiS, Maria Bielska-Kahan – dyrektor Gimnazjum, Marzena Żywot – dyrektor Szkoły Podstawowej, Katarzyna Wawrzeń – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Izabella Krzywkowska – oddelegowany koordynator projektu.W trakcie trzydniowego pobytu uczestniczyliśmy w wielu oficjalnych spotkaniach z naszymi partnerami ze strony  hiszpańskiej – odwiedziliśmy Wydział Edukacji w Santanderze, Lokalny Parlament – odpowiednik Sejmiku Samorządowego, Gimnazjum Villajunco, Izbę Handlową oraz Centrum Kształcenia Nauczycieli. Ogromne wrażenie na wszystkich zrobiły przepięknie odrestaurowane obiekty zabytkowe, w których swoje siedziby mają obecnie prężnie działające instytucje. Jako przykłady warto wymienić: dawny klasztor jezuicki położony w malowniczym miasteczku Camillas jest dzisiaj Centrum Nauki Języka Hiszpańskiego, a dawne zakłady tytoniowe, zlokalizowane na nabrzeżu oceanu, dzięki starannej renowacji stały się siedzibą budzącej zachwyt Biblioteki Katambryjskiej.Nie sposób było również nie ulec urokowi reprezentacyjnej siedziby burmistrza Santandera - pałacykowi Magdalena położonemu na parkowym wzgórzu z widokiem na ocean.Tak się szczęśliwie złożyło, iż w trakcie naszego pobytu miała miejsce uroczystość otwarcia Targów Przedsiębiorczości, którą zaszczycił swoją obecnością Prezydent Parlamentu Katambryjskiego. W trakcie uroczystości oficjalnie została przywitana polska delegacja.Program wizyty obejmował nie tylko odwiedzenie partnerów zaangażowanych w projekt, ale także robocze spotkania dotyczące założenia i prowadzenia wspólnej strony internetowej, realizacji poszczególnych zadań projektu oraz tak zwany „Job shadowing” podczas którego mogliśmy obserwować codzienna pracę hiszpańskich urzędników i osób związanych z oświatą.Nasi hiszpańscy partnerzy otoczyli nas niezwykłą gościnnością, serdecznością i opieką – towarzyszyli polskim urzędnikom i nauczycielom w oficjalnych spotkaniach i dbali o nasz komfort.Żal było opuszczać słoneczną Hiszpanię, a na rewizytę musimy poczekać do kwietnia przyszłego roku.Zapraszamy także na stronę internetową naszego projektu: https://sites.google.com/site/dreamintoaimKatarzyna Wawrzeń