Jesteś tutaj

Unieważnienie - Realizacja dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Proszowice....

Realizacja dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Proszowice  do szkół i placówek szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 oraz dowozu i odwozu uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Proszowicach, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Proszowicach, Szkoły Podstawowej w Klimontowie i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Szczytnikach w roku szkolnym 2019/2020

GMINA PROSZOWICE, CENTRUM OBSŁUGI OŚWIATY W PROSZOWICACH, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice

Proszowice, 07.08.2019 r.

UNIEWAŻNIENIE


Zamawiający unieważnia w/w postępowanie na podstawie postępowania przetargowego na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.