Jesteś tutaj

Informacja z otwarcia ofert - Realizacja dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Proszowice do szkół i placówek szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 ...

Realizacja dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Proszowice  do szkół i placówek szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 oraz dowozu i odwozu uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Proszowicach, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Proszowicach, Szkoły Podstawowej w Klimontowie i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Szczytnikach w roku szkolnym 2019/2020

 

GMINA PROSZOWICE, CENTRUM OBSŁUGI OŚWIATY W PROSZOWICACH, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice

Proszowice, 19.08.2019 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Zamawiający przedstawia informację z otwarcia ofert.

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zm), informuje:

 

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto: 225.060,00zł.
  2. Do upływu składania ofert. tj. do dni 19.08.2019 r. do godz. 07:45 złożono 3 oferty.
  3. Wykonawca:

 

  • Usługi Transportowe Marcin Ulman, 32-095 Iwanowice, Widoma 32a, Wartość oferty brutto: 113.832,00 część 1, Czas podstawienia pojazdu: 10 min., Warunki płatności: zgodnie z umową.
  • Przewóz Osób Wiesław Turaliński, Jakubowice 10, 32-100 Proszowice, Wartość oferty brutto: 99.900,00 – część 2, Czas podstawienia pojazdu: 10 min., Warunki płatności: zgodnie z umową.
  • S., W., G. Przytuła, JOKER Sp.j., 32-130 Koszyce, ul. E. Łokietkówny 16, Wartość oferty brutto: 125.099,88 zł cześć 2, Czas podstawienia pojazdu: 10 min., Warunki płatności: zgodnie z umową.