Informacja z otwarcia ofert - Realizacja dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Proszowice do szkół i placówek szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 ...

Realizacja dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Proszowice  do szkół i placówek szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 oraz dowozu i odwozu uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Proszowicach, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Proszowicach, Szkoły Podstawowej w Klimontowie i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Szczytnikach w roku szkolnym 2019/2020

 

Ogłoszenie o zamówieniu: Realizacja dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Proszowice do szkół i placówek szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 ...

Ogłoszenie nr 584428-N-2019 z dnia 2019-08-08 r.

Unieważnienie - Realizacja dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Proszowice....

Realizacja dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Proszowice  do szkół i placówek szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 oraz dowozu i odwozu uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Proszowicach, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Proszowicach, Szkoły Podstawowej w Klimontowie i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Szczytnikach w roku szkolnym 2019/2020

GMINA PROSZOWICE, CENTRUM OBSŁUGI OŚWIATY W PROSZOWICACH, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice

Proszowice, 07.08.2019 r.

Otwarcie ofert - Realizacja dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Proszowice ...

Realizacja dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Proszowice  do szkół i placówek szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 oraz dowozu i odwozu uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Proszowicach, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Proszowicach, Szkoły Podstawowej w Klimontowie i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Szczytnikach w roku szkolnym 2019/2020

 

GMINA PROSZOWICE, CENTRUM OBSŁUGI OŚWIATY W PROSZOWICACH, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice

Proszowice, 07.08.2019 r.

Realizacja dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Proszowice do szkół i placówek szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 ...

Ogłoszenie nr 579999-N-2019 z dnia 2019-07-30 r.

 

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli samorządowych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020

Kryteria obowiązujące przy rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

1) Kryteria "ustawowe" zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:

a) wielodzietność rodziny kandydata,

b) niepełnisprawność kandydata,

c) niepełnosprawność jednego z Rodziców kandydata,

d) niepełnosprawność obojga Rodziców kandydata,

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Realizacja dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Proszowice do szkół i placówek szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Realizacja dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Proszowice do szkół i placówek szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

Ogłoszenie o zamówienie - Realizacja dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Proszowice do szkół i placówek szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

Ogłoszenie nr 604749-N-2018 z dnia 2018-08-14 r.

Centrum Obsługi Oświaty w Proszowicach: Realizacja dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Proszowice do szkół i placówek
szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Unieważnienie części I - Realizacja dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Proszowice do szkół i placówek szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

Strony

Subscribe to COO Proszowice RSS