Informacja z otwarcia ofert - Realizacja dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Proszowice do szkół i placówek szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

Ogłoszenie o zamówieniu - Realizacja dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych ....

Ogłoszenie nr 596438-N-2018 z dnia 2018-07-30 r.

Centrum Obsługi Oświaty w Proszowicach: Realizacja dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Proszowice do szkół i placówek szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019 oraz dowozu i odwozu uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Proszowicach i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Proszowicach oraz odwozu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Klimontowie i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Szczytnikach w roku szkolnym 2018/2019.

Ogłoszenie o zamówieniu - Organizacja wycieczek I wyjazdów dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu Autostrada Kluczowych Kompetencji

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli samorządowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I w szkołach podstawowych

Samorządowy Żłobek w Proszowicach

 

Samorządowy Żłobek w Proszowicach dawny (Klub Malucha) ul.Szpitalna 3, 32-100 Proszowice

Dyrektor: Kamil Mach

Kontakt: tel. 12-386-71-80, e-mail: maluch@proszowice.pl

Nabór będzie prowadzony dla dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat.

Małopolski projekt pn. „Już pływam” – 2016

 

Małopolski projekt pn. „Już pływam” – 2016

w ramach zadania:

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży

Informacja dot. rekrutacji w przedszkolach.

Informacja o wolnych miejscach oraz braku wolnych miejsc w przedszkolach na terenie Gminy Proszowice.

"Już pływam 2015"

 

Małopolski projekt pn. ”Już pływam”

w ramach zadania:

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży

Strony

Subscribe to COO Proszowice RSS